Menü Kapat

Hangi işlemler ETGB uygulaması kapsamında yapılır?

Aşağıda belirtilen hızlı kargo işlemleri ETGB kapsamında yapılabilir:
– Değeri 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın,
– Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya,
– Değeri 1.500 Avro’ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya,
– Numunelik eşya ve modeller
– Yolcunun gelişinden bir ay önce ve üç ay sonraki sürelerde gelen kişisel eşyası,
– Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından emin edilen kitap veya basılı yayın.
Gümrük mevzuatı uyarınca, cep telefonu, takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, kozmetik ürünleri, elektronik sigara ve kartuşlarının hızlı kargo kapsamında yurda ithali yasaktır.
Reçete, doktor raporu gibi belgelerle şahsi tedavide kullanılan ilaçların ve belli koşullar altında sporcu gıdalarının girişine izin verilebilmektedir.

Almanya Hızlı Lojistik

 

  • İthalat ve ihracat yapılırken ihtiyaç duyulan ve düzenlenen bir beyandır.
  • etgb açılımı nedir dediğimizde elektronik ticaret gümrük beyanı anlamına gelmektedir. ETGB beyanı taşıma operatörleri tarafından düzenlenmektedir.
  • etgb beyannamesi elektronik olarak düzenlenmektedir.
  • Elektronik ortamda düzenlenmesi işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde devreye alınmasını sağlar.
  • Evrak ve kağıt işlemleri olmadan sürecin tamamlanmasını sağlar.
  • Mikro ithalat ve ihracat alanında sıkça kullanılmaktadır.

 

ETGB Kapsamı Nedir?

 

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi genellikle mikro ölçekte yapılan ihracatta ya da bireysel olarak yapılan alışverişlerde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması konusunda sıkça tercih edilmektedir.

 

ETGB bireysel alışverişlerde satın alınan ürünlerin gümrük işlemlerinin hızlıca elektronik ortamda yapılmasını kapsamaktadır. Bu gümrük işlemleri hızlı kargo taşımacıları tarafından yapılmaktadır. Böylece hiçbir evrak ve prosedür işlemi ile uğraşılmasına gerek kalmamaktadır.

 

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi yurtdışı alışverişlerini sanki yurtiçinden alışveriş yapmışçasına kolaylaştıran bir uygulamadır. İthalat ve mikro ihracatta kurtarıcı olan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi aynı zamanda gümrük maliyetlerini de azaltan bir uygulamadır. Taşıma operatörleri elektronik ortamda beyanı düzenlemektirler.

ETGB İhracat Süreci Nasıl İşlemektedir?

İhracat esnasında düzenlenen bir beyannamedir. Mikro ya da hızlı ihracat olarak da bilinmektedir.

300 kilogram-15.000 euro limitine kadar olan mikro ihracat gümrük işlemleri için de çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunları aşağıda sıraladık.

 

  • Mikro ihracat gönderi bilgi formu
  • Dolaylı temsil yetki belgesi
  • Maliye onaylı faturanın aslı
  • Ürünler gerekli bu belgelerle birlikte taşıma operatörüne iletilmelidir. Evraklar eksiksiz olduğunda işleme alınır.

 

Mikro İhracat ile Geleneksel İhracatın Farkı Nedir?

Geleneksel ihracat olarak tanımlanan ihracatlardan farklı olarak mikro ihracat kısa adıyla bilinen Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla yapılan ihracat işlemleri ETGB Beyanı ile gerçekleştirilmektedir. Firmamızın söz konusu yetki belgesi kapsamında taşıyıp gümrüklediği ihracat işlemlerinde, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. ’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararın 127 maddesi hükmüne istinaden Gümrük Müşavirliği hizmet ücreti tahsil edilmemektedir.