Menü Kapat

E-Ticaret ve E-İhracat

Firmaların Klasik Yapıları: Üretici firmaların internet üzerinden satış yapma alışkanlıklarının fazla olmaması ve e-ticaret için altyapı yatırımı yapma gerekliliği firmaların önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Ayrıca e-ticarette uzman yönetici eksikliği bulunmaktadır

Hızlı Lojistik

Güven Eksikliği: Tüketicilerin sanal ortam üzerinden dolandırılmaya maruz kalmaları e-ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca dünya genelinde Türk Malları için güvenilir marka imajının tam olarak oluşmamış olması sınır ötesi e-ticaret için bariyer oluşturabilmektedir. Uluslararası gözetim ve denetim firmaları aracılığıyla kalite belgesi oluşturulması uluslararası alanda güvenilir marka imajının oluşmasına destek olabilecektir.

Satış ve Pazarlama Sorunları: Satış ve pazarlama için yeterli teknolojik altyapıya sahip
olunmaması ve çoklu dilde yanıt verecek çağrı merkezlerinin bulunmaması firmaların çok uluslu müşteri kitlesine ulaşabilmelerinin önünde engel teşkil etmektedir.

Ödeme Sistemleri: Dünyada e-ticaretin yaygınlaşması beraberinde sanal dolandırıcılık tehdidini de getirmektedir. Bu tehditle mücadele etmek amacıyla gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde özel güvenlik önlemleri geliştirilmektedir

Hızlı Kargo

Minivan / Ekspres Taşımacılığı

Yurtiçi E-Ticaret Lojistiği: Lojistik altyapısı ve özellikle ürün tesliminde yaşanan sorunlar eticarette güven algısının oluşmasını zorlaştırmaktadır. Kargo firmaları arasında yoğun bir şekilde yaşanan düşük fiyat odaklı rekabet, hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ürün iadeleri ilave kargo maliyetleri oluşturmaktadır.

Sınırötesi E-Ticaret Lojistiği – E-ihracat: Gümrüklerde daimi uzman personel eksikliği, ETGB’li çıkışlarda ve iadelerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere operasyonel süreçlerdeki
uygulamalar ile ambar ve ardiye ücretleri, evrensel posta katılım payının aynı gönderi için birden fazla firma tarafından ayrı ayrı ödenmesi ve vergilerden kaynaklanan giderler lojistik maliyetleri arttırmakta ve e-ihracatın hedeflenen seviyelere ulaşmasını engellemektedir.

Omni chanel, birçok kanal üzerinden sağlanan etkileşimin tek bir platform üzerinden yönetilmesini hedeflemektedir. Bu yöntem sayesinde, mobil cihazlardan sipariş verilebilmekte, bilgisayarlardan siparişler yönetilebilmekte ve fiziksel mağazalardan değişim veya iade yapılabilmektedir. İyi kurgulanan bir omni chanel sistemi hem müşteri memnuniyeti sağlamakta hem de firmaların verimliliklerini arttırmalarına katkıda bulunmaktadır.

Tapalı Plastik Varil

 

Sınırötesi E-Ticaret – E-İhracat

Yurtiçinde yapılan e-ticaretin bir sonraki aşaması olarak e-ihracat başlamış ve e-ticaret sınırları aşmıştır. Üreticiler açısından uzak pazarlara hızlı erişimin kolaylaşması, sınır ötesi e-ticaretin en önemli avantajıdır. Bu avantajı iyi kullanan e-ihracat firmaları geleneksel ihracatçılara göre pazar paylarını çok daha hızlı arttırmaktadır.

Türkiye’de üretim yapan firma sayısı oldukça fazla olmasına karşın, ürünlerini e-ticaret yoluyla müşteriye ulaştıran firma sayısı oldukça azdır.
Bu duruma yol açan nedenleri firmaların geleneksel yapıları ve operasyonel süreçlerden
kaynaklanan sorunlar olarak ikiye ayırabilmek mümkün olup, genel etkenler aşağıda belirtilmiştir.

Lojistik süreçlerde yaşanan sorunlar ve yüksek kargo maliyetleri e-ticarette yaşanan
zorlukların başında gelmektedir.
▪ Özellikle Anadolu’daki KOBİ’ler e-ticarete adapte olmakta zorlanmaktadır.
▪ Firmalarda ve müşterilerde bilgi ve algı eksikliği bulunmaktadır.
▪ Firmaların bilişim ve teknoloji altyapısı yeterli düzeyde değildir.
▪ Tüketiciler, e-ticarette sıklıkla tercih edilen ödeme yöntemlerinden birisi olan kredi kartları
ile alışveriş yapmanın güvenli olmadığını düşünmektedir

E-ticaret müşterisi için teslim süresi ve maliyetleri oldukça önemli kriterler olduğundan lojistik süreçte yaşanan sorunlar nedeniyle maliyetlerin artması ve teslim süresinin uzaması müşteri kayıplarına yol açabilmektedir.

Yurtiçi E-Ticaret Lojistiği

E-ticarette, müşterinin sanal ortam üzerinden ürün siparişi vermesiyle birlikte lojistik süreçler de başlamaktadır. Bu süreç klasik lojistik süreçlerin aksine müşterinin ürünü teslim almasıyla sona ermemekte, iade süreçleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
E-ticaret firmalarının kuruluş aşamalarında lojistik süreçleri doğru kurgulamaları; maliyet, kontrol ve hız avantajı sağlayacaktır. Bu nedenle e-ticaret lojistiğinde sipariş ile başlayan ve ürün iadelerini de kapsayan tüm operasyon aşamaları ayrı ayrı planlanmalı ve bir bütün olarak ele alınmalıdır.

YUVARLAK TABELA

Bir diğer seçenek de lojistik firmaları marifetiyle depo süreçlerinin yürütülmesi ve ürünlerinin nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bu modelde lojistik firmaları ürün kabullerini yaparak kalite kontrollerini gerçekleştirmekte, firmalara stok durumları hakkında bilgiler vermekte ve iade operasyonlarını yürütmektedir.
Lojistik firmaları ile çalışan firmalar önemli avantajlar elde etmekte, hem depo maliyetlerine
katlanmamakta hem de tüm süreçleri kontrollü bir şekilde yürütebilmektedir.

Müşteri odaklı yaklaşım doğrultusunda son dönemlerde dağıtım ve teslimat süreçlerinde de
değişiklikler yapılmıştır. E-ticaret firmaları ürünlerin müşteriye ulaştırılması esnasında ‘‘ücretsiz teslimat’’, ‘‘aynı gün teslimat’’, ‘‘hafta sonu teslimat’’ seçeneklerine odaklanmışlardır.

Firmadan firmaya yapılan ürün sevkiyatları genellikle yüksek hacimli oldukları için normal ihracat ve lojistik yöntemleri kullanılırken firmadan şahsa olan gönderilerde ETGB gümrük beyanı ile mikro ihracat yöntemi kullanılmaktadır

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) nedir?
ETGB, havayolu ve karayolu ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen/giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan ve gümrük beyanına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü, kağıt çıktı aranmayan bir uygulamadır.
ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapmaktadır.
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) Uygulaması kapsamında;
– Bireysel kullanım için satın aldığınız eşyanızın gümrük işlemlerinin, yetki verilen kişilerce (hızlı kargo operatörleri) yapılması mümkündür. Böylece yurtdışından satın aldığınız ürüne herhangi bir prosedürle uğraşmaksızın yurtiçinden satın almış gibi kolayca ulaşabilirsiniz.
– Mikro ölçekte ihracat yapan ihracatçılarımızın gümrük beyanı maliyetleri azaltılarak ihracat yapmaları ve vergi iadesi almaları sağlanır.

Depolama ve Stok Kontrolü
Lojistik firmaları tarafından sağlanan depolama hizmeti kapsamında stok kontrol, kalite kontrol, barkodlama, paketleme gibi hizmetler de verilmektedir.
Lojistik firmaları kanalıyla depo hizmeti alan e-ihracat firmaları için depo yatırım maliyeti
oluşmamakta ve tüm süreç için entegre bir kontrol sağlanmaktadır.

Sınır ötesi e-ihracatta ağırlığı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Euro’yu geçmeyen gönderiler için hızlı kargo ve posta prosedürleri uygulanmaktadır.
Bu limitler üzerindeki gönderiler ise hızlı kargo kapsamına alınmamakta ve klasik ihracat
prosedürleri uygulanmaktadır.

Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin ise T.C.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapacakları faaliyetlere uygun uluslararası karayolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Hızlı kargo firmalarının dolaylı temsil yetkisiyle operatör olarak tanınması ihracatçı firmaların yükünü hafifletmiş, gümrük prosedürleri başta olmak üzere birçok prosedür ve bürokratik işlemlerin hızlı, kolay ve daha az maliyetli bir şekilde yapılmasına olanak sağlamıştır.

 

Bir cevap yazın